Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » Initiativet Kontant GNU/Linux »

Kontanta datorer och fria? Utan kostnad? Vad är fri teknologi? Genom Initiativet Kontant GNU/Linux (Cash GNU/Linux), “Cash is King”, fixar vi tillsammans med dit ett fritt operativsystem. Om du saknar hårdvara eller är försiktig med den du har, så fixar vi det också. Det ingår i tillgängligheten.

Sidor

Vill du ha en dator eller vara med och frigöra din. Kontakta nätverket Inbyggd Frihet Göteborg.

Många har bjudit in till installationsfester för att hjälpa till och möjliggöra för de som vill att installera fria operativsystem. Hur kommer det sig att personer vill använda fri programvara, men sen inte vågar ta det frigörande steget?

  • Alla vill inte komma på installationsfest
  • Alla kan inte ge upp sitt nuvarande system så lättvindigt
  • Etc.

Vad är fri teknologi? En viktig aspekt av fri programvara är att den respekterar användarens rättigheter. Tillgängligheten av programvaran är garanterad av upphovsmannen. Varför skulle inte samma tillgänglighetsgaranti också gälla hårdvaran?


Last modified | History | Source | Preferences