Vi utgår egentligen från vilken hårdvara som helst. Valet är inte viktigast. Följande är en lista på hårdvara som vi har gett bort:

Uppdatera inbyggd programvara

Många gånger går det bra (Mac är svårt) att uppdatera inbyggd programvara utan åtkomst till orginal-operativsystemet. Följ t.ex. Guiden


Last modified | History | Source | Preferences