Följande är installationen:

 • Senaste inbyggd programvara
 • Debian GNU/Linux 10 Buster – Stable Debian 10.1
 • Standard Gnome skrivbordsmiljö
 • Hårddisk partitionerad för separat boot och full diskkryptering

Här samlar vi bara minimala instruktioner med hänvisningar till annan dokumentation.

Installation av OS

Installera enligt Nätverksinstallation från en minimal cd. Installationen görs vanligen från ett USB-minne enligt Förbereda filer för uppstart med USB-minne. Se nedan om proprietära drivrutiner behövs.

Läs vidare fullständig Installationsguide för Debian GNU/Linux vid behov.

Inställningar BIOS

Utifall att maskinen har BIOS (vanligt för datorer som inte är flashade med Coreboot) kan följande behöva ses över:

 1. Stäng av (deactivate) UEFI Secure boot
 2. Växla läget för SATA till AHCI från RAID

partitionering, diskkryptering och växlingsutrymme

Partitionera enligt följande

 • 100 MB, efi, /boot/efi (eventuellt)
 • Primär, 500 MB, ext4, /boot, startbar Ja
 • Primär, resterande, krypterad volym (dm-crypt)

Beroende på om inställningarna i BIOS ändrades, kan /boot/efi behövas. Konfigurera krypterad volymn till ext4 monterad som root, /. Konfigurera inget växligsutrymme.

Att radera tidigare innehåll är bäst men det kan ta timmar.

Konfigurera växlingsturymme (swap) som fil enligt Debians guide för Swap. Undersök först /sbin/swapon --sh ow. Kör annars följande (som root):

size=$(( $(cat /proc/meminfo | awk '/MemTotal/ {print $2}') / 2 / 1000))
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=MiB count=$size
chmod 600 /swapfile
/sbin/mkswap /swapfile
/sbin/swapon /swapfile
cat <<EOF | tee -a /etc/fstab
# Swap file created on $(date -I)
/swapfile    none  swap  sw   0    0
EOF

Proprietära drivrutiner

Vid behov kan USB-minnet behöva förberedas med viss inbyggd (fast) programvara. Exempel är:

 • X240 behöver kärnmodulen iwlwifi-7260-17.ucode

Från cdimage.debian.org kan man hitta installations CD (USB-sticka) som inkluderar dessa.

Uppdatera programvaran och programvaurubibliotke

Programvaruförråd finns förkonfigurerade för Debian stable: main, contrib och non-free för huvudförrådet, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar (tidigare volatile). Möjliga tillägg är main för bakåt-portade program.

Uppgradera all programvara: # apt update && apt upgrade, och starta om (förmodligen installerades ny kärna).

Verifiera enheter

 • Ljud in och ut (spela in och upp något med Ljudinspelaren)
 • Video in och ut (spela in och upp med Cheese))
 • Ofta kan nivåerna på volym och inspelning behöva justeras
 • Testa specialknappar på datorn för förnsterhantering, justering av bakgrundsbelysning, osv.

Extraprogram och konfiguration

Inget än sålänge.

Förslag

 • Konfigurera säkerhetskopiering tillsamman de du litar på

Last modified | History | Source | Preferences