Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » cash » Grattis och Varsågod -- din kontanta dator och fria programvara »

Här är din dator som du fått genom Inbyggd Frihet Göteborgs kampanj för fria datorer utan kostnad, Konant GNU/Linux. Vi är stolta över att assisterat till att kunna ge dig detta, både i det fall då hårdvaran var din redan innan eller att du fått den.

Installerat på datorn är en klassisk distribution av ett fritt operativsystem: Debian GNU/Linux 10 Buster. Hårddisken är givetvis i största möjliga mån krypterad. Systemet är testat för många tillämpningar.

Uppgifter till datorn

Datorns namn:
__________________________
Domän:
__________________________
Lösenord filsystem:
__________________________
Rootanvändare:
root /
__________________________
Din användare:
__________________________

Varma hälsningar, Initiativet Konant GNU/Linux, genom


Mer information


Last modified | History | Source | Preferences