“Att vi kan träffas bara över en öl och samla en så pass konkret och lång lista på saker är ett tecken på att vi inte bygger ett luftslott, utan att projektet har ett syfte” - A


Last modified | History | Source | Preferences