Libreboot

https://libreboot.org/faq.html

Libreboot är ett projekt för att fria x86, alltså våra vanliga Intel och AMD system från proprietär firmware och bakdörrar (Intel-ME / AMD PSP). Detta är dock en temporär lösning då endast få äldre system stöds (Intel 2007, AMD 2012).

Dessa system som vi använder idag är något som behövs ersättas för att skydda vår frihet. Framför allt är x86 ett problem, men så även ARM. Andra mer öppna arkitekturer är RISC-V och OpenPOWER.


Last modified | History | Source | Preferences