Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » linux-intro » Debian GNU/Linux tillsammans – 2. Maskinens lager »

Först

 • Runda med reflektioner

Att täcka in

 • Mer om skal och Bash

 • Distributioner och miljöer i teorin

 • Operativsystemet:

  • Program och processer
  • Signaler och avslutningsstatus
  • Standardflöden
 • Kommandon, argument, flaggor, subkommandon

 • Data, filer, katalogstruktur, filsystem och (hårda) länkar

Material. Här passar rekommenderat standardmaterial in:

Anteckningar 2021 vt

Rundan. Vad gör jag när jag använder en terminal? Empowered, t.ex. installera program. Omotiverad genom (1) sommaren (2) bristande intresse; har inte labbat något. Materialet upplevs inte som relevant för kursen. Kommer så småningom. Skal och Bash. Det finns olika sorters skal. Bash är tolkning av TTY.

Miljövariabler har alltid versaler. Dollar “$” är ett sätt att markera variabelvärde istället för ordet i sig. Det markerar att bl.a. echo skriver ut variabelvärdet, som t.ex. står i konfigurationen. Punkt tre borde delas upp: (a) program och processer, (b) signaler och avslutningsstatus och (c)standardflöden. Programmet sleep har som ända funktion att vänta. Ochtecken “&” gör att jag får prompt direkt medan processen kör. Det kallas att processen kör “i bakgrunden”. Kommandot jobs visar vilka program som körs i skalet. Dubbla ochtecken && i en serie kommandon betyder “kör den första processen först men går det åt skogen så gör inte det andra kommandot”. Om det hade varit semikolon “;” istället så hade det betytt kör iallafall trots error.

Anteckningar 2020 ht

Vi pratar om lärdomar från förra gången. Bland annat fördelar med att använda termina istället för mus.

Alla fick starta en terminal.

Förkortningar kräver mindre plats av minnet. Och är också praktiskt:

 • cd – change directory
 • ls – vilka filer finns i katalogen

Process, då kommer kärnan in, vilket är just Linux. Kärnan har som sin huvudsakliga uppgift att hålla koll på och prioritera mellan processer. Vissa processer kör i bakgrund andra i förgrund.


Last modified | History | Source | Preferences