Här är listan, den mest granulära, på all hårdvara som nätverket har tillgång till på ett eller annat sätt. Vi uppmanar dig att mata in alla datorer som du använder eller som ligger och skrapar hemma. Det kan hända att någon kan nytta av dem, att de går att flasha med Libreboote, eller något annat.

Lista med all konkret hårdvara

Lägg till en dator eller så till listan: 

conan

monsley

nausicaa

russel


Last modified | History | Source | Preferences