Denna sidan innehåller en lista på alla modeller som förekommer på sidan. I pricip kan de också kategoriseras utifrån typ: bärbar dator, mobilteleofon, etc. Alla Hårdvarumodeller är fristående och fungerande maskiner. Med modeller kommer tillverkare, tillverkningsår, viss grundkonfiguration av hårdvara, vanliga avvikelser, kompatibilitet med coreboot, etc. Man kan också hitta länkar till wikiinterna och -externa guider.

Lista med hårdvarumodeller

Lägg till en modell som inte är listad: 

x220

x230


Last modified | History | Source | Preferences