Installationsfester är tillställningar som syftar till att samlas för att hjälpas åt att installera fria operativsystem. Hjälp gärna till att anordna sådana och att beskriva här hur det går till.

Skriv till Inbyggd Frihet Göteborg om du vill delta eller anordna någon.

Inbyggd Frihet Göteborg annordnar motsvarande för att ersätta befintlig inbyggd programvara med fri. Det är nätverkets huvudsakliga syfte och verksamhet.


Last modified | History | Source | Preferences