Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » cash » Grunden för Initiativet Kontant GNU/Linux »

Vad är fri teknologi? En viktig aspekt av fri programvara är att den respekterar användarens rättigheter. Tillgängligheten av programvaran är garanterad av upphovsmannen. Varför skulle inte samma tillgänglighetsgaranti också gälla hårdvaran?

Hur kommer det sig att personer vill använda fri programvara, men sen inte vågar ta det frigörande steget?

  • Alla vill inte komma på installationsfest
  • Alla kan inte ge upp sitt nuvarande system så lättvindigt
  • Etc.

Filosofin är inspirerad av fjärilseffekten, Projektet “one laptop per child”, etc.

Fri programvara

Platshållare

Fri teknologi

Platshållare

Öppen hårdvara räcker inte

Platshållare

Hur det sprider sig

Platshållare

Hur (eller ska jag) betala tillbaka sen?

Platshållare


Last modified | History | Source | Preferences