Inbyggd Frihet Göteborg Wiki » Datastrukturer i hårdvarudatabas »

Inom ramen för Inbyggd Frihet vill vi samla all tillgänglig hårdvara och förutsättningarna för den som samfundet förfogar över. Databasen kommer också ligga till grund för att avgöra vilka guider som är relevanta.

Följande är databasens grundstruktur:

Maskiner

Enskild fysisk hårdvara. t.ex. datorer, etc. Hårdvara är av någon modell, har en grund och speciell konfiguration och en nuvarande ägare, huruvida den kan överlåtas och pris villkor.

Namngivning
Namn utefter lämplig identifiering, som datorns värdnamn, t.ex. russel.mdwn, conan.mdwn, etc.
Hierarki
/machines/<machine>.
Relationer
modell, ägare, perifera
Modell

Hårdvarumodeller, t.ex. T60, X230, Chromebook C201, BeagleBone Black, etc. Med modeller kommer tillverkare, tillverkningsår, viss grundkonfiguration av hårdvara, vanliga avvikelser, kompatibilitet med coreboot, etc. Man kan också hitta länkar till wikiinterna och -externa guider.

Namngivning
Utifrån modellnamn, t.ex. x220.mdwn, chromebook-c201.mdwn.
Hierarki
/models/<model>.
Relaterar
typ, Guider, perifera
Typ

Grundtyp av hårdvara, t.ex. mobiltelefon, stationär dator, bärbar dator, etc.

Namngivnign
Namn utifrån typ, t.ex. mobile.mdwn, desktop.mdwn.
Hierarki
/types/<type>

Av alla känns typ som minst relevant att ha egna sidor för.

Ägare

Den wikianvändare, som har kontroll över den aktuella hårvaran. Användare har typiskt någon presentation, intressen, kontaktuppgifter, relationsstatus, porträttfotografier, etc.

Namngivining
Följer standard för Ikiwiki, t.ex. gustav.mdwn, albin.mdwn.
Filhierarki
/users/<user> – åter Ikiwikis standard
Komponenter

Hårvara som kan konfigureras men är inbyggd som del i maskinerna, bl.a. WLAN, blåtand, etc. finns med olika grad av inbyggd frihet. Partikuläriteter som är relevanta för olika maskiner tas upp här

Namngivinig
Namn efterfån benämning på kort, o.dy, t.ex. mini-pci-atheros.mdwn, usb-atheros.mdwn, mini-pci-intel.mdwn.
Hierarki
/components/<component-item>

Försäljare listar ofta dessa kategorier “DVD & Blu-Ray”, “Datorlåda/Chassi”, “Grafikkort/GPU”, “Hårddisk Mekanisk”, “Hårddisk SSD”, “Internminne/RAM”, “Kylning/Moddning”, “Ljudkort”, “Moderkort”, “Nätaggregat/PSU”, “Optane Memory”, “Processor/CPU”, “TV-kort/Kontrollerkort”

Perifer

Hårdvara som snarare kopplas till enheter eller maskiner med kabel o.dy. Exempel är tangentbord, skärmar, o.dy.

Namngivinig
Namn efterfån benämning på hårdvaran, o.dy,
Hierarki
/perifera/<component-item>

OBS. Vissa naturligt perifera enheter, t.ex. USB-donglar för nätverkskort, externa skärmar som ersätter interna komponenter. Avgränsningen mellan komponenter och perifera är godtycklig.


Last modified | History | Source | Preferences